THE 12-DIMENSIONAL CONSIOUSNESS OF OUR SOLARSYSTEM

Consciousness is fundamental aspect of life. There are different levels of consciousness in clinical neurology and psychology and also in spiritual awareness. Consciousness has been discussed from the beginning of human society; in Philosophy, Physiology, Spirituality etc. but it has never been seen as a science because it lacks objective, observable, qualitative and quantitative units … Continue reading THE 12-DIMENSIONAL CONSIOUSNESS OF OUR SOLARSYSTEM

AURINKOKUNTAMME 12 ULOTTUVUUDEN TIETOISUUS

  Tietoisuus on olennainen osa elämää. Kliinisessä neurologiassa ja psykologiassa, sekä hengellisessä tietoisuudessa on eri tajunnan tasoja. Tietoisuudesta on keskusteltu ihmisyhteiskunnan alusta lähtien; filosofian, fysiologian, hengellisyyden jne. kautta, mutta sitä ei ole koskaan pidetty tieteenä, koska sillä ei ole objektiivisia, havaittavissa olevia, laadullisia ja määrällisiä yksiköitä, joita tarvitaan tieteellisissä tutkimuksissa.   Muutamat filosofit kuten Russell … Continue reading AURINKOKUNTAMME 12 ULOTTUVUUDEN TIETOISUUS